હેલ્થ ટિપ્સ / કિડનીને અંદરથી સડાવી દે છે શરીરમાં જ બનતું યુરીક એસિડ, આ રીતે મેળવો છૂટકારો PRATHMIK GURU: હેલ્થ ટિપ્સ / કિડનીને અંદરથી સડાવી દે છે શરીરમાં જ બનતું યુરીક એસિડ, આ રીતે મેળવો છૂટકારો

Pages

JOIN WHATSAPP GROUP

Monday 1 May 2023

હેલ્થ ટિપ્સ / કિડનીને અંદરથી સડાવી દે છે શરીરમાં જ બનતું યુરીક એસિડ, આ રીતે મેળવો છૂટકારો

કિડનીને અંદરથી સડાવી દે છે શરીરમાં જ બનતું યુરીક એસિડ, આ રીતે મેળવો છૂટકારો. 


The uric acid produced in the body destroys the kidney from the inside. 

યુરીક એસિડ શરીરમાં એક પ્રકારની ગંદકીની માફક જમા થાય છે. જેના વધતા વ્યાપને પગલે કિડનીમાં સડો પણ બેસી શકે છે.

યુરીક એસિડ કિડની માટે ઝેર સમાન. 

વધતા વ્યાપને પગલે કિડનીમાં બેસી શકે છે સડો
સમસ્યાથી બચવા દારૂ, નોનવેજ મીઠાઈનું મર્યાદિત સેવન કરવું
કિડની માનવ શરીરનું અતિ મહત્વનું અંગ છે. જેનું રક્ષણ કરવું અતિ આવશ્યક હોય છે આવી સ્થિતિ વચ્ચે યુરીક એસિડ કિડની માટે ઝેર સમાન છે. જેની સામે સાવચેતું રાખવી જરૂરી બની છે. યુરિક એસિડ શરીરમાં એક પ્રકારની ગંદકીની માફક જમા થાય છે. જેના વધતા વ્યાપને પગલે બનતા પડને લઈને કિડનીમાં સડો પણ અમુક સંજોગો બાદ બેસવા લાગે છે.પ્યુરિનથી ભરપૂર ખોરાક શરીરમાં યુરીક એસિડને વધારે 

હાઈ યુરીક એસિડ હાડકાઓને અંદરથી ખોખલા કરી નાખે છે. એટલું જ નહીં ડાયાબિટીસ સહિતની  ભયંકર બીમારીઓને પણ આમંત્રણ આપે છે. આવી સ્થિતિથી બચવા માટે ડાયટમાં બદલાવ કરવો જરૂરી છે. અગાઉથી જ યુરીક એસિડની સમસ્યા હોય તો અમુક વસ્તુઓ ખાવાની ટાળવું જોઈએ.પ્યુરિનથી ભરપૂર ખોરાક શરીરમાં યુરીક એસિડને વધારે છે, આથી  પ્યુરિનયુક્ત વસ્તુનું સેવન મર્યાદિત કરવું જોઈએ.


યુરીક એસિડની સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે દારૂનું સેવન ટાળવું. મહત્વનું છે કે મીઠી વસ્તુઓથી શરીરમાં પ્યુરીનની માત્રામાં વધારો થાય છે. જેને પગલે યુરીક એસિડની સમસ્યા પેદા થતી હોવાથી મીઠાઈ મર્યાદિત ખાવી જોઈએ. અગાઉથી જ યુરીક એસિડની સમસ્યાથી પીડાતા લોકોએ મીઠી વસ્તુનું સેવન ટાળવું જોઈએ.આ ઉપરાંત નોનવેજ ફૂડ્સમાં પણ પ્યુરીનની માત્રા હોય છે. જેથી નોનવેજનું મર્યાદિત પ્રમાણમાં સેવન કરવું જોઈએ. તે જ રીતે યુરીક એસિડની સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે દારૂનું સેવન ટાળવું જોઈએ. દારૂ શરીરને ડિહાઇડ્રેટ કરતો હોવાથી લીવર સહિતની સમસ્યા ઊભી થાય છે.


Have you ever suffered from a kidney illness or had a relative with this problem? There is a lot you can learn about kidney diseases and the measures to can take prevent it. The good news is that nearly all kidney diseases are treatable and there is no need to live in fear. 

This app contains a comprehensive explanation on all kidney diseases, symptoms, causes, risk factors, diagnosis, treatment and home care remedies.

Best of all 2021 nephrology apps for all kidney diseases and treatment A-Z and kidney care tips. This app will help you with tips on how to avoid kidney problems like renal kidney failure and kidney stones.

This medical treatment guide for kidney care gives information about important kidney function tests such as scanning and ultrasound.

Getting kidney donors, transplants, surgery and kidney dialysis is quit hard and expensive. This is why you need this medical app for nephrology to assist you understand the diseases and causes and how to avoid them.

Kidney diseases and treatment features:
=All kidney diseases a-z
=Signs/symptoms, cause and ,diagnosis of each diseases
=Standard treatment guidelines
=Disease prevention
=Nursing care plan 
=Clinical guidelines
=Home remedies and natural cures
 
After kidney function test done by the kidney check machine and other diagnostic test, treatment differs with patients depending on the type of the disorder. Treatment may vary from kidney transplant(kidney donor needed), surgery and medicine treatment.

Its advisable to do a health and lifestyle change for the benefit of your kidney health. This includes, diet, exercise, drinking a lot of water, avoiding excessive salt and cigarette smoking.

This medical treatment book contains nephrology basics and is suitable for kidney doctors, clinical officers, medical doctors, nurses, therapist and medical students.
If you have any problem with your kidney, always seek help from a professional doctor. Do not try to diagnose yourself by matching the symptoms. This app is made for informational purposes.
close